Dreamy Sky Twinkle Hobo Bag

141,000VND

Twinkle Hobo Bag phối màu Dreamy Sky

+Kích thước sản phẩm: 40x30x12 cm.

+Chi tiết Twinkle được thêu trực tiếp trên bề mặt vải.

+Sản phẩm bao gồm: túi Twinkle Habo Bag, bộ LDV Decorations, thẻ thương hiệu LDV Tags, hộp giấy LDV Box, giấy thơm và giấy lót hút ẩm.

In stock

SKU: LDV-TWKLHBDS Categories: , Tag: